CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Usługi

Odprawa celna

MMPJ Agencja Celna Sp. z o.o. posiada certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoki poziom świadczenia usług w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.

Obszar świadczenia usługi – cały kraj.

Certyfikat AEO pozwala na:
 • świadczenie usług w zakresie odpraw celnych w krótszym czasie
 • priorytetową obsługę przesyłek naszych Klientów
 • zmniejszenie liczby kontroli fizycznych i dokumentowych

Zakres usług:
 • odprawy celne w procedurze standardowej
 • odprawy celne w procedurze uproszczonej 24/7
 • możliwość odpraw bezpośrednio u Klienta
 • Import (z płatnym podatkiem VAT)
 • Import (bez płacenia podatku VAT) – art. 33a ustawy VAT
 • wykład należności w imieniu Klienta
 • eksport
 • tranzyt T1/T2
 • intrastat
 • uszlachetnianie czynne, bierne (wsparcie przy rozliczaniu i kontroli procedur)
 • EUR.1, COO, ATR, TIR, INF, RPS
 • magazyn czasowego składowania
 • skład Celny
 • szkolenia

 • transport drogowy
 • transport morski
 • transport lotniczy
 • magazynowanie towarów

Kompleksowa obsługa przy wymianie towarowej z Wielką Brytanią (IM, EX, T1):
PL - GB (odprawa eksportowa PL + odprawa importowa w UK)
GB - PL (odprawa eksportowa UK, Tranzyt T1 do PL, odprawa importowa PL)
Agent celny stempluje dokumenty pieczatką - agencja celna MMPJ

Skład celny

SKŁAD CELNY - to rodzaj magazynu, w którym mogą być przechowywane towary celne bezterminowo.
To rozwiązanie umożliwia przede wszystkim długoterminowe składowanie towaru bez konieczności dokonania odprawy celnej. Sprawdza się świetnie w sytuacjach dużego importu czy przedstawicielstwa firm zagranicznych, które chcą mieć pod ręka, blisko swoich kontrahentów towar, przez co skraca się realizacji zamówień budując tym przewagę serwisową nad konkurencją.
Towar można pobierać i odprawiać partiami, co powoduje brak konieczności opłacania należności od całej dostawy. Oczywiście można to połączyć z odprawami bez płacenia podatku VAT (art.33a ustawy VAT).
Rozwiązanie Składu Celnego świetnie się sprawdza w przypadku importu towaru przeznaczonego do innych krajów trzecich.

Bezgotówkowe rozliczenie VAT

Bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT od importowanych towarów (art. 33a ustawy VAT z późn.zm.) umożliwia jego niepłacenia w chwili importu a jedynie bezgotówkowe rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Rozwiązanie jest bardzo korzystne bowiem nie trzeba angażować środków finansowych w chwili importu.

Wpływa to na płynność finansową importerów oraz powoduje brak konieczności robienia każdorazowo przelewów za należności podatkowe.

MMPJ przygotowuje:
 • wszystkie potrzebne dokumenty do Urzędu Celno-Skarbowego
 • zestawienie odpraw z wyliczeniem podatku do rozliczenia co usprawnia cały proces rozliczenia

Intrastat

Jest to system statystyki, monitorujący obrót towarowy pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Usługa obejmuje uzgodnienie formy przekazywania danych do sporządzenia deklaracji Intrastat, a następnie wysłania jej do Urzędu Celno-Skarbowego.

Odprawa celna w Twojej firmie

Każde zgłoszenie towaru do odprawy celnej wymaga jego przedstawienia w Urzędzie Celno-Skarbowym. Przepisy przewidują możliwość utworzenia tzw. Miejsca Uznanego u Klienta, co niezwykle ułatwia cały proces obsługi.

MMPJ posiada stosowne zabezpieczenia, pozwolenia, co umożliwia stworzenie takiego serwisu.

Do korzyści należy przede wszystkim zaliczyć:

 • CZAS – miejsce odpraw w firmie pozwala zaoszczędzić czas, koszty transportu i poprawia terminowość dostaw. Czas odprawy 30-60 minut,

 • samochody nie muszą jeździć do Urzędu Celnego - Skarbowego i czekać na odprawę a następnie jechać na rozładunek,

 • odprawy nie są ograniczone godzinami pracy Urzędu Celno - Skarbowego,

 • oszczędność finansowa - nieblokowanie środków finansowych na potrzeby płacenia podatku VAT w chwili importu,

 • MMPJ posiada certyfikat AEO, co daje Państwu korzyści w postaci szybkości odprawy (max.30 min.) oraz mniejszą liczbę kontroli fizycznych i papierowych,


Współpraca z Agencją Celną legitymującą się AEOC Certyfikatem Upoważnionego Przedsiębiorcy i włączenie takiego partnera do łańcucha dostaw pozwoli Państwu korzystać z dodatkowych ułatwień.
Kontrola celna w siedzibie firmy dokonywana przez agenta celnego z firmy MMPJ

Raportowanie

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne i pomocne są dane. Dlatego świadczymy usługi raportów na życzenie. Możemy wspólnie uzgodnić jakie dane potrzebne są naszym Klientom do monitorowania obrotu towarowego z zagranicą i je przygotować. 

Tworzymy zestawienia danych zawartych w zgłoszeniach celnych, ich ilość, rodzaj towarów, saldowanie pozwoleń, zestawienia ilości, rodzaju, wysokości opłat celnych itp.

Obsługa w portach morskich i lotniczych

Zakres naszych usług obejmuje zarówno transport drogowy, jak również lotniczy i morski. Zapewniamy pełną obsługę odpraw celnych w portach morskich i lotniczych.
Dodatkowo świadczymy kompleksowe usługi w obrocie towarowym z Wielką Brytanią.

Trade compliance, doradztwo i wsparcie i szkolenia

Zespół Agentów, pracujących w naszej agencji, legitymuje się bardzo dużym doświadczeniem w regulacjach dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. Pozwala nam to na objęcie naszych Klientów dodatkową opieką fachowego doradztwa w tym zakresie.

Często przed podjęciem współpracy lub też w czasie jej trwania przy okazji każdego nowego kontraktu, siadamy i rozmawiamy o wszelkich możliwych rozwiązaniach i scenariuszach.

Wysokość cła, sposoby rozliczenia podatku VAT, ograniczenia pozataryfowe czy pochodzenia towaru to bardzo ważne aspekty naszej codziennej pracy, a wiedza o nich ma decydujący wpływ na całość procesu z logistycznego i handlowego punktu widzenia.

Zespół MMPJ tworzą doświadczeni agenci celni z wieloletnim doświadczeniem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, co pozwala nam rozwiązywać najróżniejsze, nierzadko skomplikowane sprawy.

Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się również organizując szkolenia zamknięte oraz otwarte z zakresu obrotu towarowego z zagranicą czy też na tematy dotyczące cła oraz podatku VAT.

Przykładowe tematy szkoleń to:
 • dokumentacja celna w imporcie,
 • dokumentacja celna w eksporcie,
 • pochodzenie towaru,
 • aktualności i zmiany bieżące,
 • podstawy obrotu towarowego z zagranicą.
Agent celny z firmy MMPJ podpisuje kontrakt z Klientem

Procedura uproszczona

Odprawy celne z zastosowaniem procedury uproszczonej to niewątpliwie oszczędność czasu i uniezależnienie procesu od godzin otwarcia poszczególnych Urzędów Celno-Skarbowych.

Odprawa celna z zastosowaniem procedury uproszczonej może dotyczyć:
 • importu,
 • eksportu,
 • tranzytu.
Odprawy tego rodzaju możemy zaproponować bezpośrednio u Klienta lub w naszych miejscach uznanych.

Posiadamy wszelkie wymagane pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz niezbędne zabezpieczenia generalne.

Główne korzyści stosowania procedury uproszczonej to:
 • obniżenie kosztów związanych z transportem, bowiem nie trzeba dojeżdżać do Urzędu Celno-Skarbowego i oczekiwać na odprawę celną. Procedura Uproszczona daje gwarantowane czasy odprawy celnej,
 • poprawienie elastyczności dostaw towarów,
 • oszczędność czasu,
 • wygodę stosowania,
 • mniejsza ilość kontroli fizycznych i dokumentowych (dot. posiadania certyfikatu AEO),
 • zwolnienie towaru przed zapłatą należności celno-podatkowych (wykłady należności imieniu Klientów),
 • możliwość obsługi w trybie 24/7,
 • odprawy importowe – możliwość zastosowania odpraw bez płacenia podatku Vat (art.33a ustawy VAT).

BREXIT

Od 1 stycznia 2021 r. każdy towar importowany z Wielkiej Brytanii i eksportowany do Zjednoczonego Królestwa podlega odprawie celnej!

Oferujemy kompleksowe wsparcie w obsłudze obrotu towarowego z Wielką Brytanią:

Zakres usług obejmuje:

WIELKA BRYTANIA:
Od 1 stycznia 2021 r. każdy towar importowany z Wielkiej Brytanii i eksportowany do Zjednoczonego Królestwa podlega odprawie celnej! Oferujemy kompleksowe wsparcie w obsłudze obrotu towarowego z Wielką Brytanią: Zakres usług obejmuje:


WIELKA BRYTANIA:
 • EX – odprawy eksportowe
 • T1 – odprawy przekazowe do PL
 • IM – odprawy importowe
POLSKA:
 • EX – odprawy eksportowe
 • T1 – odprawy przekazowe do UK
 • T2 – odprawy przekazowe do Irlandii Północnej i Południowej
 • IM – odprawy importowe (z płatnym cłem + podatkiem Vat)
 • IM – odprawy importowe (z płatnym cłem, bez płacenia podatku Vat)
 • Zajrzyj po więcej informacji https://brexiteksport.pl/
EX – odprawy eksportowe
 • T1 – odprawy przekazowe do PL
 • IM – odprawy importowe
POLSKA:
 • EX – odprawy eksportowe
 • T1 – odprawy przekazowe do UK
 • T2 – odprawy przekazowe do Irlandii Północnej i Południowej
 • IM – odprawy importowe (z płatnym cłem + podatkiem Vat)
 • IM – odprawy importowe (z płatnym cłem, bez płacenia podatku Vat)
Po więcej informacji zajrzyj https://brexiteksport.pl/

Mienie przesiedlenia - przeprowadzki

Przeprowadzasz się z zagranicy do Polski? Wracasz do domu lub wyjeżdżasz do innego kraju poza UE w celach prywatnych lub zarobkowych?

Pomagamy załatwić formalności celne w kraju i doradzamy na etapie całego procesu.

Zakres usług obejmuje:
 • Odprawy celne importowe ze zwolnieniem z należności,
 • Odprawy celne eksportowe,
 • W przypadku Wielkiej Brytanii zapewniamy kompleksową obsługę zarówno w relacji z Polski do Wielkiej Brytanii (odprawa EX eksportowa z PL-GB + odprawa importowa w GB),
oraz

 • Z Wielkiej Brytanii do Polski (odprawa EX w GB, Tranzyt T1 do PL + odprawa celna importowa ze zwolnieniem należności w PL),
 • doradztwo w sprawie zgromadzenia potrzebnej dokumentacji,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu.

W przypadku Wielkiej Brytanii:

Definicja tzw. Mienia Przesiedlenia:
„Mienie osobiste” oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych.
 • Mienie osobiste tworzą w szczególności:

majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe czy prywatne samoloty.
 • Dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu.

Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych.

Zwolnienia z należności celnych przywozowych nie stosuje się do:
 • wyrobów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • handlowych środków transportu,
 • przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.
Agent celny z Agencji celnej MMPJ kontroluje transport pod względem przepisów celnych

Magazyn czasowego składowania - skład celny

Magazyn Czasowego Składowania - to rodzaj magazynu w którym można przechować towar celny pod dozorem celnym do czasu zgłoszenia towaru do innej procedury. Towar może oczekiwać w nim maksymalnie 90 dni. 

Przykładem zastosowania takiego magazynu może być brak odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na dokonanie odprawy.

Magazyn Czasowego Składowania mieści się w Bydgoszczy.

Dodatkowo takie rozwiązanie możemy wdrożyć w każdym miejscu w kraju.

Procedury specjalne

Procedury Specjalne to:
 • składowanie (skład celny i wolny obszar celny),
 • szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa),
 • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne).
Uszlachetnianie czynne - dotyczy importu towaru np. w celu przerobu czy naprawy. Procedura pozwala na zawieszenie należności celno-podatkowych na czas przetworzenia lub naprawy.

Uszlachetnianie bierne - dotyczy eksportu np. wywozu towaru w celu jego przetworzenia czy naprawy.

MMPJ specjalizuje się w dokonywaniu odpraw w procedurze uszlachetnienia czynnego i biernego. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie stosowania procedury oraz przeprowadzenie przez gąszcz wymagań, jakie trzeba spełnić, by móc korzystać z procedury.

Działamy w myśl zasady: „Ty zajmij się prowadzeniem swojego biznesu, a my pomożemy w formalnościach dotyczących odpraw celnych”

Wspieramy od momentu uzgodnienia szczegółów dotyczących całego procesu po uzyskania pozwolenia, określenie warunków stosowania procedury, jej realizację oraz jej rozliczanie i zakończenie.

To idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych i serwisowych, gdzie przedmiotem importu/eksportu są komponenty, z których powstają wyroby gotowe lub importowane są towary w celu naprawy.

WSK i Dual Use (Military Goods)

Obsługa towarów strategicznych oraz uzbrojenia wymaga szczególnej uwagi oraz specjalistycznej wiedzy i procedur obsługi całego procesu.

MMPJ Agencja Celna zakończyła certyfikację WSK i tym samym dołączyła do grona największych ale i nielicznych posiadających Wewnętrzny System Kontroli operatorów logistycznych na rynku.

Certyfikat potwierdza nie tylko posiadanie wiedzy, ale przede wszystkim pozwala rozszerzyć zakres swoich działań o świadczenie serwisu i pomocy przy odprawach celnych:
 • broni,
 • towarów podwójnego zastosowania tzw. Dual - Use.
Audyt potwierdził spełnienie wymogów w zakresie: obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art.11 ust.2 Ustawy z dnia 29.11.2000)

Zatem z dniem 05.05.2022 możemy wspomagać Klientów w zakresie doradztwa i pomocy w zakresie:
 • wywozu,
 • transferu wewnątrzunijnego,
 • usług pośrednictwa,
 • przywozu,
 • tranzytu
towarów i usług o znaczeniu strategicznym.
Statki z ładunkami w porcie obsługiwanym przez agencje celną MMPJ

EORI

Co to jest numer EORI?
EORI - numer identyfikacyjny na potrzeby importu i eksportu towarów
Jeśli twoja firma będzie importować towary z krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub eksportować je do krajów spoza UE, to będzie jej potrzebny numer EORI.
Numer EORI jest identyfikatorem, który funkcjonuje wyłącznie na potrzeby celne związane z realizacją obowiązków celnych w przywozie i wywozie towarów z i do krajów trzecich (spoza UE). Numer ten nadawany jest we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców (ang. Economic Operators Registration and Identification system), obowiązuje w całej UE i jest używany jako wspólny numer referencyjny w kontaktach z organami celnymi w dowolnym państwie członkowskim.
W Polsce numer EORI może uzyskać tylko:
 • firma krajowa lub
 • firma zagraniczna z kraju trzeciego, tj. firma spoza UE, jeżeli numer ten nie został jej dotąd nadany w jednym z krajów UE.
Firma zagraniczna:
 • z kraju UE, która posiada numer EORI lub
 • spoza UE, która posiada numer EORI nadany w jednym z krajów UE,
Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji - skontaktuj się z nami.

Przydatne linki

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)
https://puesc.gov.pl/
ISZTAR - System Zintegrowanej Taryfy Celnej. Prowadzi go Służba Celna w Polsce. W systemie można znaleźć wiele cennych informacji, w tym m.in. obowiązującą stawkę celną w odniesieniu do danego towaru:
https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/
wsparcie ekspertów

Gwarancja wysokiej skuteczności
procesu celnego

Jako MMPJ Group oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i logistyki. Zaufało nam już wiele małych, średnich i dużych firm, ceniących jakość, skuteczność i profesjonalizm kontrahentów.

Nasz Zespół jest zawsze gotowy dostarczyć rozwiązania, odpowiadające na potrzeby Klienta.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Logotyp certyfikacji AEO dla agencji celnej MMPJ z Gdańska
Certyfikat IQnet management system dla Agencji celnej MMPJ
Certyfikat Wewnetrznego systemu Kontroli wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla agencji celnej MMPJ
Copyrights (C) 2023 by MMPJ Agencja Celna
Polityka prywatności
powered by getknow